måndag 26 maj 2008

Direktblogg till Folkhälsominister Maria Larsson

Världshälsoorganisationen (WHO) har av Världshälsoförsamlingens möte i Genève fått i uppdrag att ta fram en global strategi för att minska alkoholkonsumtionen i världen. Sverige har betonat sitt stöd till förslaget.

'Den ökade internationaliseringen påverkar människors alkoholvanor. Vi utsätts för allt mer marknadsföring av alkohol. Ett ökat resande över gränserna och större införselkvoter ökar riskerna för missbruksproblem. Det syns tydligt när det gäller ungas alkoholvanor som i många länder utvecklas ungefär likadant. Det är därför viktigt att fördjupa det internationella arbetet, inom till exempel Världshälsoorganisationen (WHO)', skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Så Maria Larsson. Är det inte dags att anställa mig som konsult inom detta område nu? Efter att jag ingående granskat medias vinkling av alkohol och andra droger i närmare fyra år så tycker jag nog att det är dags att lyfta upp sakfrågan till regeringsnivå.

Inga kommentarer: