måndag 23 februari 2009

Stockholm Pride goes [Hetero]

Stockholm Pride släppte idag årets tema.
[Tema: Hetero] fokuserar på att belysa de situationer där heteronormen begränsar HBT-personer i vardagen.

Jag fick bland annat frågan idag om inte detta redan tagits upp i tidigare års teman. Och visst har det det på sätt och vis. Hatbrott är den yttersta konsekvensen av att inte följa de oskrivna regler som finns kring kön och sexualitet. När vi bryter dessa hamnar vi i en utsatthet som andra inte ens behöver reflektera över.

Äktenskapstemat var ett manifest mot att vi inte stod - och fortfarande heller inte står - lika inför lagen när det kommer till rättigheter och möjligheter, dock förväntas vi leva upp till samma skyldigheter som resten av samhället. Mycket spännande sätt att resonera. Men i alla fall. Nu lägger vi tyngden på de normer som gör att vi inte varken kan gifta oss eller känna oss trygga då vi åker tunnelbana.

Medierna har hängt på och ni kan läsa i måndagens tryckta Stockholm City, på webben hos DN, SvD och QX samt lyssna in Radio Stockholm eller kolla på TV4 Stockholm.

Inga kommentarer: