torsdag 4 december 2008

Scaniachefen visar på skrämmande idioti

Scaniachefen - tillika geniet - Leif Östling revolutionerar världen. Han konstaterar nämligen att det är "genetiskt betingat" att så pass få kvinnor väljer att söka sig till tekniska utbildningar. Ojämlikheten kan vi även hitta i lagidrott menar Östling - grabbar idrottar, tjejer gör det inte i samma utsträckning.

Det är denna genuppsättning som tillsammans med attityder gör att det sitter färre kvinnor än män i bolagsstyrelser. Med det kvinnliga könet ploppades det nämligen också ut ett ointresse för både teknik och idrott i alla dess former - Scaniachefen menar att det är viktiga erfarenheter att ha för den som ska sitta i en bolagsstyrelse. Hans egna barn är dock undantagen som bekräftar regeln - dottern är nämligen både intresserad av lagidrott och teknik - till skillnad från sonen.

Inte heller anser Östling att det finns ett miljöhot i alla avgaser som pyser ut i luften. Den globala växthuseffekten har fått för stora proportioner konstaterar chefen för en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar och motorer.

Samhällsstruktur, normer och ren jävla fakta verkar vara något som Leif Östling ska ta och slå upp i närmaste uppslagsverk.

Inga kommentarer: