torsdag 22 januari 2009

Svenska medier är okunniga i sin rapportering om könsneutrala äktenskap

En snabb genomgång av de största dagstidningarnas sajter visar att rapporteringen av regeringens förslag gällande könsneutrala äktenskap präglas av benämningsfel. Som vanligt får tyvärr också konstateras.

Aftonbladet har plockat TT-nyheten där det heter att homosexuella ska få ingå äktenskap. Dessutom omnämns samkönade som enkönade - vilket är ett ord som används...ja, typ aldrig...

Dagens Nyheter refererar också i sin nyhetsartikel, vid två tillfällen, till homosexuella.

Metro i sin tur toppar förstasidan med Alliansens partiledare infällda i en regnbågsflagga med rubriken "Homosprickan". Förutom själva ordfelet så var det en både humoristisk och snygg formgivningsidé.
I själva texten använder sig återigen Metro av termen homosexuella.

Svenska Dagbladet använder sig fifty - fifty av orden homosexuella och samkönade. Och är de enda som åtminstone ett par gånger benämner ordet i sin rätta kostym; samkönade.

Skärpning nu Sveriges medier! Men känner ni att ni behöver en ordguide i HBT-kunskap är det dock bara att höra av sig.

Inga kommentarer: