torsdag 18 september 2008

Grön Ungdom krattar vägen för resten av Sverige

Grön Ungdoms språkrör Maria Ferm bloggar liksom jag om diskrimineringen mot det tredje könet när det kommer till kvoteringsdebatter. Grön Ungdom ligger steget före resten av det torftiga organisations-Sverige och ser verkligheten för vad den är: kvinnor är underställda män i samhällets gråstarriga ögon - och dessutom ser GU också till att lyfta sakfrågan om t-personer i debatten. Maria Ferm proklamerar för queertering i denna grymma debattartikel.

Inga kommentarer: