torsdag 25 september 2008

Mäns våld mot hbt-personer

Miljöpartiet de Gröna har länge kallat sig Sveriges bästa hbt-parti.

Idag presenterar språkröret Maria Wetterstrand en lysande debattartikel på qx.se om mäns våld mot hbt-personer.

Det finns idag en politisk förståelse för den strukturella frågan om mäns våld mot kvinnor. Men ingen verkar göra kopplingen till att det är samma patriarkala beteende hos de män som misshandlar och mördar hbt-personer. Män som grupp står för i princip alla hatbrott. Det är alltså en fråga om liv och död att göra upp med mansrollen,skriver Wetterstrand

Jag tycker att Miljöpartiet de Gröna - med alla deras mediala utspel samt förståelse för att ett val vinner man inte bara månaderna innan själva valdagen - numer också kan kalla sig Sveriges bästa opinionsbildande-parti.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jessica
Att vi skall skall göra allt för att beivra och hindra allt våld är en självklarhet.
Men det stora felslutet är att tro på idén att våld härstammar ur en kulturell roll.
Våld är ett av de evolutionära "språkbruk" som finns hos mänskligheten.
Mannen har i högre grad ett genetiskt schema för att använda grovt dödligt våld. (Lättare våld har kvinnor lika lätt att använda)

I fredstid triggas våldsschemat hos de män som har en kombination av genetiska sårbarheter och sociala stigman / underlåtenheter i anknytning till föräldrar.
Men någon större generell effekt kan aldrig hämtas i nykonstruerad könsroll, av den enkla anledningen att det inte finns någon social ingenjörskonst som kan konstruera könsroller. Könsrollerna skapar sig själva utifrån den sociotop vi lever i.
Det enda vi kan göra är att maximera tryggheten och omsorgen hos det uppväxande släktet- barnen.

Får barn trygghet och kärlek så ger de tillbaka detsamma. Detta gäller i hög grad också män.

Att helt undvika destruktivt våld är en omöjligt eftersom vissa personer föds med allvarliga sårbarheter för våldsscheman. (fler män än kvinnor). Orsakerna till extremfallen hittar man i hjärnan och hormonerna och inte i några kulturella könskonstruktioner )

MVH

Anonym sa...

Du kanske borde ange på bloggen att du är övertygad miljöpartist :P det blir inte så trovärdiga mediagranskningar annars.