fredag 12 september 2008

Mobbning - ett samhällsproblem

Mobbning är alltid ett hett ämne. Tyvärr. Mobbning på arbetsplatsen pratar man dock sällan högt om. Det-man-inte-pratar-om-existerar-inte-attityden präglar oss människor när vi stiger upp i vuxen ålder. Framförallt när det kommer till saker och händelser som är obekväma. Saker och händelser som skjuts in i garderoben och får frodas i skymundan.
Maktstrukturer, rädslor och normer är det som underbygger problemet. Man säger att kränkta barn kränker. Även kränkta vuxna kränker.
Varje år väljer hundratals människor att avsluta sina egna liv - bara för att arbetsplatsen inte väljer - eller lyckas - att motverka och förebygga kränkande behandling. Det är ingenting annat än skandal.
Det är dags för facket att ta tag i frågan ordentligt och prioritera den på sitt bord. Se över ett samarbete med antimobbningsorganisationen FRIENDS är mitt hetaste tips.

Inga kommentarer: