torsdag 18 september 2008

Inte kille? Inte tjej? Men vad bidde det då då?

I dag kablas det ut inom alla nyhetsmedier att kvinnor diskrimineras när de söker in till högskolan. På fancy utbildningar och universitet runt om i landet tågar snubbarna förbi - det i samhällets ögon - svagare könet. Klart som korvspad att det suger att bli diskriminerad på grund av vad man har mellan benen. Överlag är detta ett problem som kvinnor möter dagligen i hela vår patriakala maktstruktur som präglar samhället. Men jag undrar mest; varför lyfts inte frågan om könsidentitet in i denna debatt? Helt plötsligt existerar tydligen inte det faktum att alla inte gillar fackuppdelningen man eller kvinna, utan helt sonikt identifierar sig med andra ord än de som normen bjuder på. Vart kommer det tredje könet in i alla sådana här kvoterings- och diskrimineringsdebatter?

1 kommentar:

Maria Ferm sa...

Jag håller helt med!

http://mariaferm.blogspot.com/2008/09/hgskolorna-borde-infra-queertering.html